Twój koszyk jest pusty

Reklamacje

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji do 12 miesięcy po wykryciu wady.
Czas, w którym klient może zgłaszać reklamację to 2 lata od daty zakupu.
W ramach reklamacji konsument może wnosić o zwrot kosztów lub ich obniżenie, naprawę lub wymianę towaru.
W przypadku wystąpienia wady produktu prosimy wypełnić załączony dokument reklamacyjny.
Reklamacja_towarow.pdfReklamacja_towarow.pdf